Kraj zřídil asistenční centra pomoci Ukrajině

Středočeský kraj ve spolupráci s hlavním městem Praha zřídil asistenční centrum na pomoc Ukrajině v Praze v Kongresovém centru, další dvě fungují v Kutné Hoře a v Mladé Boleslavi.

V centrech dostanou ukrajinští občané pomoc s registrací, ubytováním, zdravotním pojištěním, vyřízením speciálního dlouhodobého víza, prvotní psychologickou či lékařskou pomoc a také postup při hledání práce. Zároveň shromažďují nabídky ubytovacích kapacit a nabídky humanitární pomoci.

Kontakt na centra (CZ/UK):

 1. PRAHA: Kongresové centrum, nonstop
 2. KUTNÁ HORA: budova Kongresového centra Galerie Středočeského kraje, Kremnická 239/7 (bývalá jízdárna), nonstop
 3. MLADÁ BOLESLAV: ZŠ a MŠ Mladá Boleslav, ulicei 17. listopadu č. p. 1325, nonstop
 4. PŘÍBRAM - od 8. 3. od 7:00, Kulturní dům, Legionářů 400

foto: kr-stredocesky.cz, GASK Kutná Hora

Centra fungují nepřetržitě, jen v nich nejsou nonstop dostupné všechny služby, ale základní služby pomoci s ubytováním a dalším postupem jsou dostupné v režimu 24/7 (24 hodin denně 7 dní v týdnu).

Pro prvotní setrvání v ČR není nutné hned navštívit asistenční centra, pokud mají uprchlíci zajištěné ubytování. Nicméně speciální dlouhodobé vízum, které je udělováno bezodkladně, je klíčové pro plnohodnotné zapojení se do běžného života – například pro pracovní povolení.

Všechny klíčové informace jsou dostupné i v ukrajinském jazyce na webu Ministerstva vnitra.

ZDRAVOTNICTVÍ

 • Ministerstvo zdravotnictví zřídilo bezplatnou linku pro pomoc ukrajinským občanům se zdravotní péčí: 1221 (VOLBA 8)
 • Středočeský kraj rozhodl, že ve všech krajských nemocnicích budou mít akutní a bezodkladnou péči ukrajinští občané zdarma i bez účasti na veřejném pojištění. Jedná se o nemocnice: Kladno, Mladá Boleslav, Benešov, Příbram, Kutná Hora a Kolín.
 • Zároveň se zapojili praktiční lékaři, kteří rovněž budou poskytovat péči zdarma. Informace jsou dostupné na: http://lekariproukrajinu.cz/

SOCIÁLNÍ DÁVKY A PRÁCE V ČR:

 • Veškeré informace jsou dostupné na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.
 • V příloze naleznete letáky (v češtině i ukrajinštině) s postupem ohledně zaměstnávání ukrajinských občanů prchajících před válkou. Pro vykonávání práce a získání pracovního povolení již musejí mít uprchlíci speciální dlouhodobé vízum. To je opravňuje i k čerpání několika sociálních dávek. Primárně jde o příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení nebo mimořádnou okamžitou pomoc a dále o příspěvek na bydlení.
 • Bez víza mohou dostat mimořádnou okamžitou pomoc jednorázově. Podrobnosti jsou dostupné na stránkách Úřadu práce.

DALŠÍ INFORMACE:

 • Rozcestníkem pro pomoc Ukrajině – informace jak pro Ukrajince, tak pro ty, kteří chtějí pomoc poskytnout jsou na stránce: www.nasiukrajinci.cz

VETERINÁRNÍ SPRÁVA: VSTUP ZVÍŘAT

 • Veterinární správa pak upravila podmínky pro vstup zvířat v zájmovém chovu, která doprovázejí své majitele prchající před válkou do České republiky. Při vstupu psů, koček a fretek z Ukrajiny na území ČR nebude jako nutná podmínka vstupu vyžadováno označení zvířete mikročipem či tetováním, harmonizované veterinární osvědčení potvrzené tamním úředním veterinárním lékařem ani sérologické vyšetření na protilátky proti vzteklině. V případě nesplnění výše uvedeného platí ovšem povinná karanténa, prohlídka veterináře a předání formuláře o zvířeti Státní veterinární správě. Kompletní informace je dostupná v přiložených letácích v českém i ukrajinském jazyce.