Kontejnerový svoz bioodpadů z ulic se ruší

Od středy 5. května bude zrušen svoz bioodpadů z ulic z důvodu zneužívání služby nezodpovědnými občany. Biokontejner může být nově přistaven pouze na základě tel. objednávky u tech. služeb nejpozději do úterý do 14 hodin.

Biokontejnery v ulicích byly přistavovány za účelem odkládání přesně stanoveného bioodpadu. Umisťováním nevhodného odpadu (vysloužilých elektrospotřebičů, starých sedaček, stavební suti, prken, plastů apod.) se jejich obsah znehodnotil natolik, že nebylo možné ho odvézt na kompostárnu a putoval rovnou na skládku směsného odpadu. Díky neukázněnosti některých občanů se vedení města rozhodlo službu v této podobě ukončit.

Máte přesto o přistavení biokontejneru zájem?

Nejpozději do úterý do 14:00 si ho můžete objednat u technických služeb na tel. 728 233 228. Kontejner bude přistaven ve středu mezi 12. a 14. hodinou, kolem 18. hodiny bude odvezen. Objednatel bude za obsah kontejneru ručit. Doporučujeme občanům, aby se např. dohodli se sousedy na hlídání, co se do kontejneru vkládá.

V případě, že ani tato varianta nebude fungovat, bude služba zrušena úplně.

Děkujeme za pochopení.