K volbám přišlo ve Veltrusích 37 % voličů

Veltruští voliči posílají do krajského zastupitelstva Starosty a Nezávislé v čele s Vítem Rakušanem. Do senátu chtějí Petra Holečka.

Volby do zastupitelstva Středočeského kraje

Občané 13 krajů České republiky volili své zástupce do krajských zastupitelstev. Ve Veltrusích jednoznačně zvítězili Starostové a Nezávislí, volilo je 135 voličů. V grafice je uveden přehled volebních výsledků politických stran, které získaly mandáty v krajském zastupitelstvu. 49 hlasů obdržela i Koalice SPD a SPO, která v krajském zastupitelstvu neobsadí žádné křeslo.

Volby do senátu

Voleb do senátu se zúčastnilo 37,3 % veltruských voličů. Bylo možné hlasovat jen pro jednoho kandidáta, přičemž nejvíce hlasů získal kralupský starosta Petr Holeček. Jelikož se mu ale nepodařilo získat nadpoloviční většinu odevzdaných hlasů ve volebním obvodu (Mělník), postupuje spolu s Veronikou Vrecionovou do 2. kola voleb. Ty se uskuteční 14. a 15. října ve stejném čase jako při konání 1. kola. Do druhého kola postupují kandidáti, kteří se v prvním kole umístili na prvých dvou místech.

Celkové výsledky najdete na oficiálních stránkách voleb: