Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci / Vašem městě, které se bude konat dne 19. 03. 2018 od 08:00 hod do 14:00 hod.

Dotčené ulice:

 • B. Němcové č. p. 212, 213, 214, 215, 222, 224, 236, 237, 252, 356, 357, 358, 364, 367, 368, 370, 373, 377, 383, 443, 477, 609, 707
 • Čelakovského č. p. 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 152, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 169, 171, 174, 175, 178, 182, 216, 217, 221, 223, 225, 231
 • Fr. Šafaříka č. p. 406, 414, 759, parc.č. 125/81
 • Jahodová č. p. 733, 734, 735, 738, 739, 740, 749, 750, 751, 754, 756, parc.č. 125/109
 • Jiráskova č. p. 562, 564, 581, 661, parc.č. 125/75,76
 • Nová č. p. 663, 664, 665, 666, 667, 669, 670, 678, 679, 683, 684, 686, 696, 697, 724, parc.č. 125/52
 • Palackého č. p. 183, 202, 204, 211, 242, 263
 • Pražská č. p. 325, 353, 417, 421, 423, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 557, 589, 614, 699, 812, parc.č. 114/20
 • Riegrova č. p. 115/3, 186, 188, 189, 197, 200, 210, 327, 330, 334, 335, 337, 341, 748
 • V. Panochy č. p. 945037, 362
 • Veltrusy parc.č. 125/100
 • Vrchlického č. p. 203, 219, 226, 227, 232, 238, 239, 240, 418

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci „Odstávky“ nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

ČEZ Distribuce, a. s.
Teplická 874/8, 405 49 Děčín 
Kontaktní linka: 800 850 860