Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vašem městě, které se bude konat dne: 1.12.2017, od 07:30 hod do 15:30 hod.

1. 12. 2017 (7:30 - 15:30) Plánovaná odstávka č. 110060573089

  • Maršála Rybalka - 64, 123, 205, 208, 230, 251, 391
  • Nerudova - 902167, 150, 229, 233, 234, 235, 241, 259, 570
  • Smetanova - 385, 491, 496, 623, 662, parc.č. 894/4
  • V Cihelnách - 1205390
  • Veltrusy - parc.č. 849/1

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci „Odstávky“ nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.