Informace k ordinacím

Ordinace lékařky pro děti a dorost MUDr. Vokálové bude uzavřena do pátku 15. 1. 2021. Kontakt v případě akutních obtíží: 731 104 513, ingeborg.vokalova @gmail.com. Recepty budou zasílány elektronicky. MUDr. Hájková ordinuje od 11. 1. 2021 distančně. Kontakt: 315 781 156.

Více informací k provozu ordinace pro děti a dosrost naleznete zde: https://mudringeborgvokalova.webnode.cz/