Hřiště u AFK je otevřené

Od soboty 31. srpna 2019 je pro rodiny s malými dětmi znovu otevřené dětské hřiště u fotbalového stadionu.

Revize hřiště z jara 2019 nařídila vyřazení obou dřevěných domečků se skluzavkami a houpačkami, protože nevyhovovaly bezpečnostní normě. Nevhodná byla i dopadová plocha. Fotbalisté se postarali o demontáž a pomohli vybrat dva nové prvky, které byly během prázdnin instalovány na části pozemku, která patří AFK Veltrusy. S majiteli druhé části město prozatím domluvilo úpravu povrchu a doufejme, že se hřiště brzy ještě o nějaký prvek rozšíří.

V nejbližších dnech se budou řešit ještě drobnější úpravy, jako oprava a instalace lavičky, nátěr starší houpačky, pískoviště získá novou plachtu na zakrývání. Na podzim se chystáme zasít trávu a vysadit několik stromů a keřů, které by během horkých letních dní poskytovaly trochu stínu.

Děkujeme všem, kteří se na rekonstrukci hřiště podíleli a především těm, kteří přiložili ruku k dílu naprosto nezištně.

Prosíme všechny o dodržování provozního řádu, udržování čistoty a zakrývání pískoviště před odchodem z hřiště.

S nápady na doplnění a úpravu hřiště se můžete obracet na Barboru Bělkovou: barbora.belkova@veltrusy.cz