Hrazení poplatků

Poplatky za svoz odpadu a za psa lze uhradit hotově v podatelně městského úřadu nebo převodem na účet, a to nejpozději do 31. března 2020. Známky na popelnice zatím nejsou k dispozici, sledujte web města/MR.

Poplatek za odpad za celou rodinu je možné řešit jedním převodem, stejně tak poplatek za více psů jednoho majitele.

Informace k převodu na účet:

  • číslo účtu:  0460025399/0800
  • variabilní symbol: číslo popisné
  • specifický symbol: 1340 (poplatek za svoz odpadu), 1341 (poplatek za psa)
  • zpráva pro příjemce: příjmení

Výše poplatků