Hrazení poplatků

Poplatky za svoz odpadu a za psa lze uhradit hotově v podatelně městského úřadu nebo převodem na účet, a to nejpozději do 31. března 2020.

Poplatek za odpad za celou rodinu je možné řešit jedním převodem, stejně tak poplatek za více psů jednoho majitele.

Informace k převodu na účet:

 • číslo účtu:  0460025399/0800
 • variabilní symbol: číslo popisné
 • specifický symbol: 1340 (poplatek za svoz odpadu), 1341 (poplatek za psa)
 • zpráva pro příjemce: příjmení

Výše poplatků

​Poplatek za odpady

Výše poplatku i systém jeho placení zůstává stejný jako v roce 2019. Poplatek činí ročně:

 • fyzické osoby s trvalým pobytem ve městě: 600 Kč
 • děti do 4 let věku: 300 Kč
 • fyzické osoby, které vlastní rekreační objekt, dům či byt, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba: 600 Kč

Další podrobnosti k poplatku za likvidaci odpadu jsou k nalezení v obecně závazné vyhlášce města Veltrusy č. 2/2017.

Poplatek za psa

Poplatek za psa se od ledna 2020 navyšuje. Nově činí ročně:

 • za prvního psa 250 Kč
 • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300 Kč

Sazba poplatku za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let, činí ročně:

 • za prvního psa 200 Kč
 • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 250 Kč