Grantový program města na rok 2023

V grantovém programu bude v roce 2023 rozděleno 500.000 Kč. Žádat mohou spolky i jednotlivci od 1. do 31. března 2023.

Grantový program je opět rozdělen do dvou oblastí:

  • Kulturní, společenské a sportovní akce, kde bude rozděleno 100.000 Kč, maximální výše na jednotlivé akce je 8.000 Kč. Jeden žadatel může podat maximálně 3 žádosti.
  • Obecně prospěšná činnost v oblasti sportu, dětí, mládeže a seniorů, zde bude rozděleno 400.000 Kč, maximálně však 100.000 Kč pro spolky, které jsou majiteli/provozovateli nemovitosti, a 65.000 Kč pro spolky, které žádnou nemovitost neprovozují. Jeden žadatel může podat maximálně 1 žádost.

Dotace se poskytuje na období kalendářního roku, tj. od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 a musí být využita v rámci příslušného kalendářního roku a pouze na účel, na který byla přidělena.

Potřebné dokumenty najdete na webu města: veltrusy.cz/grantovy-program.