Grantový program města na rok 2019

grantovém programu bude v roce 2019 opět rozděleno 300.000 Kč. Žádat mohou spolky i jednotlivci do pondělí 15. dubna 2019 do 16:00 v podatelně MěÚ.

Grantový program je opět rozdělen do dvou oblastí:

  1. Kulturní, společenské a sportovní akce, kde bude rozděleno 60.000 Kč, maximální výše na jednotlivé akce je 6.000 Kč. Jeden žadatel může podat maximálně 3 žádosti.
  2. Obecně prospěšná činnost v oblasti sportu, dětí a mládeže, zde bude rozděleno 240.000 Kč, maximálně však 70.000 Kč pro jednotlivé spolky. Jeden žadatel může podat maximálně 1 žádost.

Dotace se poskytuje na období kalendářního roku, tj. od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 a musí být využita v rámci příslušného kalendářního roku a pouze na účel, na který byla přidělena.

Dokumenty: