DOTAZNÍK: Jak na odpady v obci

Město Veltrusy čekají v tomto roce zásadní události v odpadovém hospodářství, proto se vedení města a výbor pro odpadové hospodářství zajímají o názor a zkušenosti občanů v této oblasti. Podělit se o ně můžete v následujícím dotazníku.

V letošním roce čekají město Veltrusy dvě velice zásadní události v souvislosti s odpadovým hospodářstvím.

  1. Za prvé je potřeba realizovat výběrové řízení na nového dodavatele služeb spojených se svozem, tříděním a odstraňováním odpadu ve Veltrusích a rozhodnout o tom, kdo jím na další roky bude.
  2. Za druhé je nutné připravit a schválit nové obecně závazné vyhlášky týkající se odpadů (o systému odpadového hospodářství i o poplatku za odpady) v souladu s nově platnými zákony.

Při přípravě těchto změn je pro město velice důležité znát názory a zkušenosti našich občanů. Členové výboru pro odpadové hospodářství společně s vedením města proto připravili dotazník, který pomůže tyto cenné informace získat. Díky Vaší spolupráci bude mít město šanci nastavit lepší podmínky pro efektivní, praktické a ekonomicky udržitelné nakládání s odpady v našem městě.

Dotazník vyplňte jednou za celou domácnost. Vybrat si můžete jednu z následujících verzí dotazníku:

Elektronická verze dotazníku

Dotazník lze vyplnit pohodlně online v připraveném google formuláři. Dotazník je možné vyplňovat nejpozději do 15. června 2021.

Papírová verze dotazníku

Papírová verze dotazníku Vám bude v nejbližší době doručena do schránek. V případě, že Vám to vyhovuje více, vyplňte dotazník na papíře a poté ho odevzdejte nejpozději do úterý 15. června 2021

  • na podatelně MěÚ Veltrusy,
  • do sběrného boxu ve večerce „U Purnochů“
  • či sběrného boxu v samoobsluze „Potraviny U Tomáše a Lindy“.   

Děkujeme za vyplnění dotazníku.

Martin Novák
předseda výboru pro odpadové hospodářství