Doplnění k článku ve Veltruských listech

ikonka důležitá informace

Redakce doplňuje chybějící počty respondentů v anketě v posledním vydání Veltruských listů.

Respondentů, kteří zmínili negativní ovlivnění vládním nařízením v podobě zavřených škol během epidemie, bylo 19 z 52 (tj. 36,5 %). Z šesti podrobnějších odpovědí byly vybrány tři citace k otištění. Omlouváme se za neuvedení přesného počtu přímo v textu.