Divadelní zájezd: Dopisy Olze v pátek 29. listopadu 2019

Město Veltrusy pořádá v pátek 29. listopadu 2019 divadelní zájezd do Divadla v Dlouhé v Praze na představení Dopisy Olze. Vstupenky za 350/190 Kč objednávejte do 18. října 2019 (PRODLOUŽENO).

Vstupenky jsou zamluveny do 5. a 6. řady za 350 Kč, do 7. řady s možností slevy pro seniory za 190 Kč. Autobusová doprava z Veltrus a zpět bude zajištěna. V případě zájmu objednávejte závazně nejpozději do pátku 18. ŘÍJNA 2019, vstupenky budou zajištěny teprve na základě závazných objednávek. O možnosti vyzvednutí vstupenek budete včas informováni.

Možnosti objednání:


Představení začíná v 19:00.

--------------------------------

Inscenaci uvádí Divadlo v Dlouhé jako součást celoročního projektu Dlouhá cesta ke svobodě.

První scénické uvedení dopisů Václava Havla z vězení z let 1979 - 1983 v předvečer kulatého výročí Sametové revoluce a jako připomenutí člověka, který vstoupil nejen do světových dějin, ale i do našich životů a srdcí.

Inscenace Dopisy Olze naváže volně na inscenaci Sen v červeném domě, která se inspirovala tvorbou T. S. Eliota a Samuela Becketta. Václav Havel je logickým pokračovatelem těchto velikánů světové literatury jako spisovatel, filozof i dramatik.

Divadelně – pohybovo – hudební tvar asociativního rozvíjení textu dopisů o vnitřním světě člověka uprostřed životní zkoušky v malém prostoru vězení s nikdy nekončící přítomností dalších spoluvězňů a reflexe našeho vztahu k fenoménu Václava Havla naváže na podobnou tradici některých poetických projektů Divadla v Dlouhé.

O žádném jiném období v Havlově životě nevíme tolik jako o jeho životě ve vězení. Samozřejmě postrádáme detailnější záznamy o jeho svářečské práci, o dost jednotvárném jídelníčku a dalších drobnostech vězeňského života. Pokud však šlo o život vnitřní, málokdy se někdo věnoval sebezpytu tak důkladně a zaznamenal ho tak výmluvně jako Havel v dopisech Olze. (Michael Žantovský)

Z dopisů vznikla nakonec prazvláštní kniha, dodnes mi není jasné, co to vlastně je: soubor esejů? dokument? dokument o čem vlastně? o mně? o vězení? Kdysi mi to psaní po několik let zachraňovalo život a dávalo mu nějaký smysl; co to však může znamenat pro jiné a mimo vězeňský svět? O vězení tam není nic a jako filosofie? Svět je zaplaven tisíci daleko čtivějších a pravděpodobně pronikavějších knih od skutečných filosofů, kteří nemuseli psát rychle a v hluku a mohli citovat ze všech knih světa. Přiznám se, že obdivuji každého, kdo tuto knihu přečetl celou a kdo jí rozuměl; já sám už dnes mnoha jejím pasážím prostě nerozumím. A setkám-li se tu a tam s někým, komu ta kniha skutečně něco dala, kdo v mém klopotném vězeňském hledání sebe sama nalezl kus svého vlastního hledání a kdo to přečetl nejen s porozuměním, ale dokonce s určitým pohnutím, jsem tím vždy znovu hluboce dojat – možná víc než ten nejpohnutější čtenář – vyslovuji za to dotyčnému svůj obdiv a dík. (Václav Havel)