Budoucnost krajiny KORIDOR D8

Město Veltrusy ve spolupráci s SOS KORIDOR D8 vás zve 30. 11. 2022 od 18:30 do Hasičského domu v ul. Seifertova 488 na participativní setkání o budoucnosti krajiny v našem okolí.

Chcete vědět co nás čeká a jak se promění naše okolí?

Stát chystá v našem okolí tyto velké stavby:

  • Rozšíření dálnice D8 na 3+3 pruhy (0-18 km)
  • VRT Podřipsko
  • VRT Poohří

Přijďte se vyjádřit, chceme slyšet Vaše podněty či postřehy.

Proč?

  • Získané informace budou použity pro Územní studii VRT Podřipsko (krajinný plán), která si klade za cíl stanovit participativně projednanou vizi rozvoje oblasti ze strany občanů
  • Ta investorům stanoví hranici kterou již už není akceptovatelné překročit