4. 4. 2018, 16:00 - Schůzka k dopravnímu řešení ve městě

Setkání s odborníky na dopravní značení a se zástupci městské policie proběhne v „hasičárně“ ve středu 4. dubna 2018 od 16 hodin

Zváni jsou občané především z ulic východně od ul. Palackého, tedy směrem ke hřbitovu (býv. „jahodové pole“) a bližšího okolí. Projednávat se budou možné varianty dopravního značení, které můžou přispět ke zklidnění a zpřehlednění dopravy (např. snížení rychlosti, příp. zjednosměrnění vybraných ulic apod.)

Filip Volák, starosta