24. června 2024 bylo slavnostně otevřeno nové hřiště

Obyvatelé Veltrus mohou na plno využívat vítězný projekt kampaně ORLEN Unipetrol lidem. Město dostane od Nadace ORLEN Unipetrol další milion korun  na dokončení tohoto parkového prostoru, kde lze aktivně trávit volný čas.

Město Veltrusy za podpory skupiny ORLEN Unipetrol dokončilo výstavbu nového dětského a cvičebního hřiště v parku za hřbitovem. Návrh na jeho realizaci zvítězil v roce 2022 v kampani ORLEN Unipetrol lidem. Na projekt, který si občané města vybrali v anketě s převahou téměř 64 procent, přispěl ORLEN Unipetrol částkou ve výši jednoho milionu korun. Projekt ORLEN Unipetrol lidem patří mezi dobročinné aktivity, kterými se skupina snaží rozvíjet dobré vztahy s místními komunitami založené na oboustranné komunikaci a spolupráci.

„Jsme velmi rádi, že jsme mohli přispět k vytvoření bezpečného a kvalitního prostoru pro rozvoj a radost dětí ve Veltrusích. Vybudování tohoto dětského hřiště je skvělým příkladem naší dlouhodobé podpory a angažovanosti v lokalitách, ve kterých naše skupina působí,“ říká Lucie Pražáková, ředitelka Nadace ORLEN Unipetrol, a dodává: „Již dnes se těšíme na pokračování spolupráce. S městem jsme se totiž dohodli, že přispějeme dalším milionem korun ke zlepšení kvality života v regionu. Dalšími financemi pomůžeme dokončit dětské a workoutové hřiště a zahájit výstavbu dalšího hřiště v nedaleké ulici Družstevní."

V anketě uspořádané skrze kampaň ORLEN Unipetrol lidem se ve Veltrusích podařilo sesbírat celkem 522 hlasů. Hlasování o projektu nového dětského a cvičebního hřiště bylo vyhrané jednoznačně. Vítězný projekt, který získal 333 hlasů, představoval téměř 64 procent ze všech odevzdaných hlasů. Mezi další projekty, které měli při hlasování obyvatelé na výběr, byla revitalizace veřejného prostoru v Družstevní ulici s cvičebními prvky (62 hlasů) a vnějšími úpravami kolem nového komunitního centra s posezením pod lípou (127 hlasů).

"Otevření nového dětského a cvičebního hřiště v parku za hřbitovem není pouze místem pro zábavu dětí, ale také příkladem, jak plníme náš dlouhodobý závazek pro zvyšování kvality života ve Veltrusích. K výstavbě nového hřiště jsme přistoupili ve spolupráci s městským architektem velmi komplexně: byla doplněna mlatová propojovací cesta, ohraničující valy osázené okrasnou zelení, nový mobiliář včetně odpadkových košů na třídění a stojanů na kola. Tímto děkuji společnosti ORLEN Unipetrol a Nadaci ORLEN Unipetrol za jejich podporu při realizaci tohoto projektu i za vstřícný postoj k našemu návrhu společné spolupráce na dalším projektu, kterým doplníme další workoutové prvky v Družstevní ulici," říká Filip Volák, starosta města Veltrusy.