21. ledna 2016 byla zahájena výstava dětských návrhů parčíku u ZŠ

Ve výstavní síni byla 21. ledna 2016 otevřena výstava dětských prací, které zobrazují dětské představy o parčíku u Základní školy. Prioritou se zdá být zpevněný chodníček (současná hliněná zkratka přes park), lavičky a vodní prvek v podobě fontány či rybníčku. Hodně nárhů zahrnuje i malý obchůdek většinou s občerstvením, se zmrzlinou, cukrovou vatou, pizzou, některé děti si představují v tomto prostoru dokonce Tesco. Na výkresech se objevují i zvířátka, jednak v podobě žabiček a rybiček v rybníčku, ale také dančí obora nebo ZOO se žirafou či slonem.